Penggunaan Tenaga

PENGGUNAAN TENAGA

•Menggalakkan penggunaan solar fotovolta untuk penjanaan kuasa.

•Peningkatan kecekapan tenaga

•Meningkatkan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui

Menggalakkan penggunaan solar fotovolta di bangunan pejabat kerajaan dan kediaman

Menggalakkan penggunaan ciri-ciri lampu cekap tenaga untuk pejabat dan kemudahan awam