Ketua Pegawai Maklumat

                       

                                        

Nama :DATUK TPr AZIZI BIN AHMAD TERMIZI
Jawatan :NAIB PRESIDEN KANAN (PERKHIDMATAN KORPORAT)
Gelaran Jawatan :NPK(K)
Jabatan :JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT   
E-mel :azizi@ppj.gov.my
Talian terus / sambungan :03-88877107