• Ketua Pegawai Maklumat

                         

                                           

  Nama :Dato' TPr FADLUN BIN MAK UJUD
  Jawatan :NAIB PRESIDEN KANAN (PERKHIDMATAN KORPORAT)
  Gelaran Jawatan :NPK(K)
  Jabatan :JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT   
  E-mel :fmu@ppj.gov.my
  Talian terus / sambungan :03-88877022