Ketua Pegawai Maklumat

                       

                                         

Nama :Dato' TPr FADLUN BIN MAK UJUD
Jawatan :NAIB PRESIDEN KANAN (PERKHIDMATAN KORPORAT)(M)
Gelaran Jawatan :NPK(K)
Jabatan :JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT   
E-mel :fmu@ppj.gov.my
Talian terus / sambungan :03-88877022