• Ketua Pegawai Maklumat

                                                           

                      

                                             

  Nama :Shamshul Joehari bin Zainal Mokhtar
  Jawatan :Naib Presiden (Perkhidmatan Korporat)
  Gelaran Jawatan :NP(K)
  Jabatan :Jabatan Perkhidmatan Korporat   
  E-mel :sjoehari@ppj.gov.my
  Talian terus / sambungan :03-88877054