Mengintegrasi Alam Semulajadi dan Alam Bina


MENGINTEGRASI ALAM SEMULAJADI DALAM ALAM BINA

•Perancangan gunatanah bagi Kawasan lapang (peruntukan 40% sebagai taman & Kawasan lapang)

•Pembangunan Tasik dan Wetland Putrajaya


Program Pertanian Bandar Putrajaya


Program menghijaukan Putrajaya melalui penanaman pokok

Tasik Putrajaya

Flora & Fauna di Tasik dan Wetland Putrajaya