• Dasar Keselamatan

    Perlindungan Data
    Teknologi-teknologi terkini termasuk perisian penyulitan digunakan untuk melindungi sebarang data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan ketat dikekalkan untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan. 


    Keselamatan Penyimpanan
    Bagi melindungi data peribadi anda, semua simpanan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan disimpan dengan teknologi-teknologi sekuriti yang bersesuaian.