• Undang-Undang Putrajaya

  Laman ini mengandungi undang-undang yang digunapakai oleh Perbadanan Putrajaya seperti berikut :

  • Akta Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 2001
  • Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Perancangan Bandar & Desa1976) 2010
  • Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974) 2002
  • Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2002
  • Akta Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 536)


  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

  (dibaca bersama Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2002

   

  • Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)

      (dibaca bersama Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974) 2002


  • Akta Perancangan Bandar & Desa 1974 (Akta172)

     (dibaca bersama Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Perancangan Bandar & Desa1976) 2010

   

  • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)


  • Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)