• Piagam Pelanggan

  DATA PIAGAM JANUARI HINGGA MAC 2024 (SUKUAN PERTAMA)

  BILPROGRAM/AKTIVITIKUALITI/KUANTITI/ MASA% PENCAPAIAN
  1PENGURUSAN ADUAN

  Menyelesaikan Aduan15 Hari100%
  2PERMOHONAN PENYEWAAN

  (a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya:


       i) Permohonan kelulusan Di Kaunter10 Minit
  100%

       ii) Permohonan melalui surat3 Hari
  100%

       iii) Permohonan dalaman3 Hari
  100%

  (b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan:


       i) Permohonan di kaunter10 Minit
  100%

       ii) Permohonan melalui surat3 Hari
  100%
  3PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN


  Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/permit/kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap secara elektronik (ES) dan melalui Kaunter Pusat Setempat (OSC) oleh orang yang berkelayakan/pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : 

  (a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur48 Hari100%

  (b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan48 Hari100%

  (c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan48 Hari100%

  (d) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara48 Hari100%

  (e) Kelulusan Lanjutan KM48 Hari100%

  (f) Kelulusan Nama Penamaan Bangunan48 Hari100%

  (g) Perubahan Material48 Hari100%

  (h) Kelulusan Permit Sementara30 Hari100%

  (i) CCC (untuk rekod)14 Hari100%

  (j) Kelulusan Mendirikan Bangunan37 Hari100%

  (k) Kelulusan Pelan Pindaan37 Hari  100%

  (l) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil dan Ubahsuai14 Hari100%

  (m)  Permit Kerja-Kerja Kecil3 Hari*-
  (n) Kelulusan Mendirikan Pagar30 Hari100%

  (o) Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas30 Hari100%
  (p) Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan 48 Hari 100%

  (q) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat)48 Hari100%

  (r)  Kelulusan Permit Kerja-Kerja :


       i) Jalan21 Hari72.73%

       ii) Tutup lorong21 Hari68.89%

       iii) Malam21 Hari68.75%

       iv) Angkut Bahan21 Hari50%

       v) Laluan Logistik21 Hari66.67%

  (s) Kelulusan Pelan Landskap48 Hari100%
  4KERJA-KERJA PENYENGGARAAN

  (a)  Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan Dan Cerun Serta Lain-Lain Komponen Yang Berkaitan (Aduan melalui SISPAA)  :


       i) Kritikal dan perlu dibaiki segeraDalam Tempoh 24 Jam*-

       ii) Tidak Kritikal14 Hari100%

  (b)  Penyenggaraan Bangunan Dan Komponen Yang Berkaitan (Aduan melalui SISPAA):
       i)Kritikal dan perlu dibaiki segeraDalam Tempoh 24 Jam100%

       ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu)14 Hari100%

       iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu )60 Hari*-

  (c)  Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat


       i) Aduan melalui HotlineDalam Tempoh 24 Jam100%

       ii) Aduan melalui SISPAADalam Tempoh 48 Jam100%

  (d)   Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang:

       i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan  yang mengganggu kepentingan awam)
  Dalam Tempoh 24 Jam
  100%

       ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak mengganggu kepentingan awam)Dalam Tempoh 48 Jam100%
  5PERMOHONAN LESEN

  (a)  Kelulusan Lesen Penjaja Sementara1 Jam100%

  (b)  Kelulusan Lesen Premis Perniagaan 14 Hari Bekerja100%

  (c)   Kelulusan Lesen Iklan Sementara14 Hari Bekerja100%

  (d)  Kelulusan Lesen Papan Tanda Perniagaan 14 Hari Bekerja100%

  (e)  Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen :


       i) Premis1 hari bekerja100%

       ii) Papan tanda perniagaan1 hari bekerja100%
  6BAYARAN

  Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima

  i) Bayaran melalui Pesanan Perolehan, Inden Kerja dan lain-lainTidak Melebihi 14 Hari Bekerja100%
  ii) Bayaran melalui kontrakMengikut Syarat Kontrak100%

                                                                                                 DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 24 APRIL 2024 
  NOTA

  *TIADA PERMOHONAN