Piagam Pelanggan

DATA PIAGAM APRIL HINGGA JUN 2021 (SUKUAN KEDUA)

BILPROGRAM/AKTIVITIKUALITI/KUANTITI/ MASA% PENCAPAIAN
1PENGURUSAN ADUAN

Menyelesaikan Aduan15 hari100%
2PERMOHONAN PENYEWAAN

(a) Kelulusan penyewaan Dewan Persidangan dan Auditorium di Kompleks Perbadanan Putrajaya:


     i) Permohonan di kaunter10 minit
100%

     ii) Permohonan melalui surat3 hari
N/A

     iii) Permohonan dalaman3 hari
100%

(b) Kelulusan penyewaan Dewan Serbaguna di Kompleks Kejiranan:


     i) Permohonan di kaunter10 minit
100%

     ii) Permohonan melalui surat3 hari
100%

(c) Kelulusan penyewaan Pangsapuri Perbadanan Putrajaya14 Hari
100%
3PERMOHONAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN


Menerima, memproses dan mengeluarkan surat kelulusan/permit/kebenaran bagi pengemukaan yang lengkap secara elektronik (ES) dan melalui Kaunter Pusat Setempat (OSC) oleh orang yang berkelayakan/pemohon dan setelah notis penerimaan dikeluarkan bagi permohonan berikut : 

(a) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur48 hari50%

(b) Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Pra-Hitungan48 hariN/A

(c) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan48 hariN/A

(d) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (rumah sesebuah)30 hariN/A

(e) Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara48 hari4%

(f) Kelulusan Lanjutan KM48 hariN/A

(g) Kelulusan Nama Penamaan Bangunan48 hari100%

(h) Perubahan Material48 hari100%

(i) Kelulusan Permit Sementara30 hari100%

(j) CCC (untuk rekod)14 hariN/A

(k) Kelulusan Mendirikan Bangunan37 hari100%

(l) Kelulusan Pelan Pindaan37 hari100%

(m) Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Kecil dan Ubahsuai14 hari100%

(n)  Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am dan Asas30 hari38%

(o) Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan48 hari9%

(p) Kelulusan Pelan Kerja Jalan (Lampu Jalan dan Lampu Isyarat)48 hariN/A

(q)  Kelulusan Permit Kerja-Kerja :


     i) Jalan21hari100%

     ii) Tutup lorong21hari100%

     iii) Malam21hari100%

     iv) Angkut Bahan21hari100%

     v) Laluan Logistik21hari100%

(r) Kelulusan Pelan Landskap48 hari100%

(s) Kelulusan mendirikan pagar30 hari100%
4KERJA-KERJA PENYENGGARAAN

(a)  Penyenggaraan Jalan, Sistem Saliran, Jambatan, Lampu Jalan/Jalan Taman dan Cerun serta lain-lain komponen yang berkaitan


     i) Kritikal dan perlu dibaiki segeraDalam tempoh 24 jamN/A

     ii) Tidak Kritikal14 hari100%

(b)  Penyenggaraan Bangunan dan komponen yang berkaitan
     i)Kritikal dan perlu dibaiki segeraDalam tempoh 24 jamN/A

     ii) Tidak Kritikal ( kos tidak melebihi RM20 ribu)14 hari100%

     iii) Tidak Kritikal ( kos melebihi RM20 ribu )60 hari100%

(c)  Mengambil tindakan bagi kerosakan lampu isyarat


     i) Aduan melalui HotlineDalam tempoh 24 jam100%

     ii) Aduan melalui SISPAA48 jam100%

(d)   Mengambil tindakan bagi kes pokok tumbang:

     i) Kawasan kritikal (kawasan jalan, kawasan rumah, kawasan pejabat dan kawasan  yang mengganggu kepentingan awam)Serta merta
(Dalam tempoh 24 jam)
100%

     ii) Kawasan tidak kritikal (kawasan taman dan kawasan yang tidak mengganggu kepentingan awam)Dalam tempoh 2 hari
(14 hari dalam tempoh masa yang ditetapkan)
100%
5PERMOHONAN LESEN

(a)  Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan ekspres)1 jam100%

(b)  Kelulusan lesen premis perniagaan (prosesan biasa)14 hari bekerja100%

(c)   Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan ekspres)1 jam100%

(d)  Kelulusan lesen papan tanda perniagaan (prosesan biasa)14 hari bekerja100%

(e)  Kelulusan semua jenis pembaharuan lesen


     i) Premis10 minit100%

     ii) Papan tanda perniagaan10 minit100%
6BAYARAN

Memproses bayaran selepas dokumen yang lengkap diterima

i) Bayaran melalui Inden KerjaTidak melebihi 14 hari bekerja100%
ii) Bayaran melalui kontrakMengikut syarat kontrak100%