Ada kemusykilan tentang kami ?

Ketahui apa yang berlaku dan temukan pengalaman baru di Putrajaya.

EMEL

E-mel ppjonline@ppj.gov.my dan kami akan sedia membantu dengan semua soalan anda.

TELEFON

Telefon kami di +603 8000 8000 untuk bercakap dengan pasukan Sokongan kami.

SOALAN SOALAN LAZIM

Tanah Perkuburan Presint 20, Putrajaya adalah diperuntukan kepada komuniti yang menetap di Wilayah Persekutuan Putrajaya sahaja.

Permit pengkebumian atau perkuburan yang dikeluarkan oleh pihak Hospital atau PDRM.  Dokumen perlu diserahkan kepada Pejabat Pentadbiran Taman Selatan, Presint 20, Putrajaya bagi tujuan rekod.

Waktu ziarah pusara ditetapkan pada jam 7.00 pagi hingga 7.00 malam sahaja.

 • Waris dibenarkan membuat penanaman rumput dan pokok hiasan di atas pusara selepas 2 minggu penyelenggaraan pusara selesai dilaksanakan serta batu nesan kekal siap dipasang dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada pegawai Perbadanan yang bertugas.
 • Hanya tanaman pokok-pokok hiasan renek yang tidak merimbun dan berduri sahaja dibenarkan.
 • Segala bentuk binaan dan kepungan (kepok) di pusara adalah TIDAK DIBENARKAN bagi mengekalkan keseragaman pusara tanpa binaan.

 

 

Cukai taksiran ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan yang terletak di dalam kawasan Putrajaya seperti rumah kediaman, harta perniagaan (kedai, komplek, hotel dsbnya), harta perindustrian (kilang dsbnya) dan tanah kosong.

Cukai taksiran boleh diberi pelepasan jika bangunan tersebut dirobohkan atau dimusnahkan dengan sebab-sebab kebakaran, angin ribut atau sebab-sebab lain.

Cukai tanah yang dikenakan ke atas setiap tanah menurut Kanun Tanah Negara 1965 adalah berdasarkan kepada hakmilik yang dilupuskan oleh Kerajaan Negeri mengikut peruntukan Kanun Tanah Negara 1965; sedangkan Cukai taksiran yang dikenakan oleh PPj adalah mengikut peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Tidak ada sebarang peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang membolehkan PPj memberi pengecualian cukai taksiran ke atas rumah-rumah yang diduduki sendiri.

Pemilik boleh mendapatkannya di Bahagian Penilaian & Pengurusan Aset PPj atau; boleh dibayar tanpa bil sekiranya pemilik mengetahui nombor akaun hartanya. Bil-bil adalah merupakan peringatan kepada pemilik. Adalah menjadi tanggungjawab pemilik untuk membayar dan mendapatkan bil. Notis Borang E tidak boleh dibatalkan sehingga tunggakan cukai taksiran diselesaikan.

 • Isi Borang I & J yang boleh didapati di Bahagian Penilaian & Pengurusan Aset atau layari laman web www.ppj.gov.my
 • Lampirkan bersama salinan penuh semua mukasurat Perjanjian Jualbeli (Sale & Purchase Agreement) atau salinan geran harta.
 • Pastikan Borang I & J diisikan dengan maklumat nombor kad pengenalan, nombor telefon dan ditandatangani oleh pembeli / penjual.

Pembeli perlu memastikan semua hutang-hutang ke atas harta yang dibeli telah dijelaskan. Pihak PPj hanya boleh membantu menentukan pecahan tunggakan sahaja. Sekiranya penjual tidak membayar tunggakan, pembeli dipertanggungjawabkan untuk menjelaskannya.

Penerima pindahmilik yang berkenaan perlu memberi notis dalam Borang I, Jadual Pertama, Akta Kerajaan Tempatan [Akta 171] kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 3 bulan selepas ia disempurnakan Pemilik juga dikehendaki mengemukakan Borang 14A (Borang Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan) yang telah lengkap ditandatangani dan diperakui sah salinannya bagi membuktikan kesahihan pindahmilik berkenaan. Selepas itu barulah pertukaran nama di dalam bil cukai taksiran boleh dibuat.

Pemilik boleh membuat bayaran secara ansuran dengan mengemukakan surat rasmi ke Bahagian Penilaian & Pengurusan Aset, Jabatan Kewangan, PPj.

Jika maklumat ini tidak mencukupi, sila hubungi :- 

Nama : Khairun Nadya Binti Nikman

Bahagian/unit : Unit Pelancongan 

No. Telefon : 03-8887 7519

Emel : nadya [at] ppj [dot] gov [dot] my

Sila layari laman web rasmi Perbadanan Putrajaya di www.ppj.gov.my

Layari Laman Web www.ppj.gov.my atau facebook page Perbadanan Putrajaya https://www.facebook.com/putrajaya/

Ada. Pusat Infomasi Putrajaya(I-Centre) iaitu di hadapan Kompleks Kerajaan di Parcel B, Presint 1

Pemohon bolehlah menulis surat rasmi dengan menyatakan perkara berikut : 

 1) Tujuan Lawatan- lawatan

 2) Bilangan delegasi/pelawat 

 3) status ketua delegasi/pelawat dan dialamatkan kepada :

                                          Pengarah
                                          Bahagian Komunikasi Korporat,
                                          Jabatan Perkhidmatan Korporat,
                                          Perbadanan Putrajaya,
                                          Kompleks Perbadanan Putrajaya,
                                          No 24, Jalan Persiaran Perdana,
                                          Presint 3,
                                          62675 Putrajaya.
                                          Tel: 03-8887 7033
                                          Faks: 03-8887 5013

                                          

                                          

PPj hanya menyediakan khidmat lawatan berpandu bagi lawatan secara secara berkumpulan dari sekolah menengah, persatuan, agensi kerajaan dan NGO.

Tak perlu. Kebenaran hanya diperlukan bagi mengadakan lawatan berpandu dan bertaklimat di Putrajaya.

Maklumat terperinci boleh dirujuk di http://penggambaran.ppj.gov.my/

Permohonan & maklumat berkaitan penggambaran boleh diperolehi secara atas talian di http://penggambaran.ppj.gov.my/   

Permohonan boleh dikemukakan secara atas talian di https://spt.ppj.gov.my/acara    

Sila klik pautan Lupa Kata Laluan di Log masuk.

Pengguna portal yang telah mendaftar dengan portal sebelum ini, perlu mengemaskini alamat Email dan Kata Laluan terlebih dahulu bagi tujuan Log Masuk.

Maklumat lanjut boleh dihubungi:- 

Bahagian : Seksyen Pendakwaan dan Litigasi

No. Telefon : 03-8000 8000 samb  7371/ 7610/ 7259/ 7499/ 7078

Emel : azura [at] ppj [dot] gov [dot] my

Semua rayuan kompaun boleh dibuat melalui https://erayuan.ppj.gov.my. Rayuan kompaun adalah berasaskan konsep the more you delay the more you pay.

Pembayaran kompaun boleh dilakukan dengan beberapa langkah -

 • Bayar tunai, kad kredit, pesanan pos *, cek *, wang pesanan * atau draf bank * di Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya.

Isnin – Khamis

8.30 am – 4.45 pm

Jumaat

8.30 am – 12.00 tengahari

 

3.00 pm – 4.45 pm

* mesti dibuat atas nama PERBADANAN PUTRAJAYA

 • Bayaran dalam talian di Portal PPJ iaitu www.ppj.gov.my
 • Membayar melalui e-banking Maybank2u.com.my dan cimbclicks.com.my
 • Pesanan pos, cek, wang atau draf bank boleh dihantar ke alamat berikut:

 Perbadanan Putrajaya,
 Kompleks Perbadanan Putrajaya,
 No 24 Persiaran Perdana,
 Presint 3, 62675 Putrajaya.

Kadar kompaun yang ditawarkan adalah berbeza mengikut jenis kesalahan dan peruntukkan undang-undang. Kadar kompaun yang dikenakan bagi setiap kesalahan dibentuk berasaskan konsep iaitu The more you delay the more you pay. Sila rujuk jadual di bawah:

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976

SEKSYEN

KESALAHAN  PERTAMA

KESALAHAN  KEDUA

KESALAHAN  KETIGA  

 

Individu

Syarikat

Individu

Syarikat

Individu

Syarikat

69

200

400

300

600

500

1000

70

300

600

500

1000

750

1500

74

100

200

200

400

300

500

75

100

200

200

400

300

500

76

100

200

200

400

300

500

77

100

200

200

400

300

500

78

200

400

300

600

400

800

82 (5)

200

300

300

400

400

500

95

300

-

400

-

500

-

97

1800

2000

2000

-

2500

-

107 (5)

80

120

120

180

200

250

109

80

120

120

180

200

250

111

80

120

120

180

200

250

112

200

400

300

600

500

1000

140 (2)(a)

200

400

400

800

600

1000

160

200

400

400

800

600

1000

161

300

600

500

800

750

1000

Mana-mana kesalahan di bawah mana-mana Undang-Undang Kecil yang diperbuat di bawah Akta

100

300

200

500

300

800


 • Akta Pengangkutan Jalan 1987

SEKSYEN

JENIS KENDERAAN

(kecuali Motosikal bawah 250cc.)

TEMPOH


1 - 15 hari
16 - 30 hari31 -60 hari

Sek.  48

Semua jenis kenderaan

100150
250

Sek. 110

100

150

250


Sek. 79(2) Kaedah 12(1)

Kaedah 12(2) Kaedah 12(3) Kaedah 12(4)

Kaedah 16(1)

Kaedah 16(2)

-

Semua jenis kenderaan

100150 250
-
-

Kaedah 12(3A)

Kaedah 17B(3)

Kaedah 17C (1)

Kaedah 17C (2)

140 (2)(a)

Kaedah 44

Kaedah 48(1)  

 -

Motosikal bawah 250cc. (semua jenis kesalahan)50100150• Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974

Mana-mana kesalahan di bawah Akta dan kesalahan di bawah mana-mana Undang-Undang Kecil yang diperbuat di bawah Akta ini boleh dikompuan tidak melebihi lima puluh peratus daripada jumlah maksima denda yang mana kesalahan itu boleh dihukum.

Sekiranya orang yang ditawarkan kompuan tidak membayar kompaun tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, pendakwaan di mahkamah akan diteruskan.

 • Meletakkan kenderaan menyalahi isyarat lalulintas
 • Meletakkan kenderaan di siar kaki
 • Menjalankan perniagaan tanpa lesen
 • Melakukan pengubahsuaian bangunan tanpa kebenaran 
 • Menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kebenaran

Kompaun merupakan satu mekanisma penguatkuasaan yang dibenarkan oleh undang-undang di mana orang yang melakukan kesalahan ditawarkan untuk membayar satu jumlah wang sebagai ganti kepada pendakwaan di mahkamah.

Perbadanan Putrajaya telah diberi kuasa untuk mengeluarkan kompaun berdasarkan beberapa peruntukan undang-undang -

 • Undang-Undang Kecil Jalan, Parit dan Bangunan (Pengkompaunan Kesalahan) (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003;
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Kerajaan Tempatan (Perbadanan Putrajaya) 2000;
 • Kaedah-Kaedah (Pengkompaunan Kesalahan)(Perbadanan Putrajaya) 2003;
 • Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) (Perbadanan Putrajaya) 2002; dan Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002.


Perbadanan Putrajaya (PPj) atau Perbadanan Putrajaya (PjC) adalah pihak berkuasa tempatan yang mentadbir Wilayah Persekutuan Putrajaya. PPj adalah di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, dan bertanggungjawab untuk kesihatan dan sanitasi awam, penyingkiran dan pengurusan sisa, perancangan bandar, perlindungan alam sekitar dan kawalan bangunan, pembangunan sosial dan ekonomi, dan fungsi penyenggaraan umum infrastruktur bandar. Ibu pejabat utama PPj terletak di Precinct 3, Persiaran Perdana, Putrajaya.

Perbadanan Putrajaya juga merupakan pengendali perkhidmatan bas Nadi Putra, yang beroperasi di kawasan bandar Putrajaya, Cyberjaya, Kuala Lumpur dan sebahagian Lembah Klang Selatan.

Terdapat sebuah hospital kerajaan di Presint 7 dan sebuah klinik kesihatan kerajaan di Presint 9. Terdapat sebuah klinik kerajaan dalam proses pembangunan di Presint 18 dan tiga (3) lagi tapak yang telah ditetapkan untuk klinik kerajaan di Presint 6, 12 dan 19. Terdapat Klinik-klinik swasta yang beroperasi di pusat-pusat kejiranan di Presint 1 (berhampiran kompleks membeli-belah Alamanda), 3, 8, 9, dan Presint Diplomatik. Walau bagaimanapun, pada masa kini masih tiada hospital swasta yang beroperasi di Putrajaya.