• Statistik Transaksi Online 2020

  Bulan   Bayaran/Pertanyaan Cukai Pintu Bayaran/Pertanyaan Sewaan Bayaran/Pertanyaan Kompaun Permohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 3.0 Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
  Januari Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  2445
  1173
  3618
  67.6%

  789
  643
  1432
  55.1%

  521
  892
  1413
  36.9%

  133
  0
  133
  100.0%

  631
  468
  1099
  57.4%
  Februari Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  3635
  1313
  4948
  73.5%

  853
  521
  1374
  62.1%

  634
  1153
  1787
  35.5%

  137
  0
  137
  100.0%

  693
  580
  1273
  54.4%
  Mac Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  680
  434
  1114
  61.0%

  670
  408
  1708
  62.2%

  512
  131
  643
  79.6%

  76
  0
  76
  100.0%

  529
  332
  861
  61.4%
  April Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  401
  0
  401
  100.0%

  258
  408
  666
  38.7%

  41
  21
  62
  66.1%

  8
  0
  8
  100.0%
   
   0
   0
   0
  0.0%
  Mei Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan
   
  418
   127
   545
   76.7%

  234
  161
  395
  59.2%

  37
  48
  85
  43.5%
   
  35
   0
   35
   100.0%

  0
  0
  0
  0.0%
  Jun Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  423
  179
  602
  70.3%

  617
  197
  814
  75.8%

  198
  236
  434
  45.6%

  99
  0
  99
  100.0%

  438
  255
  693
  63.2%
  Julai Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  2420
  670
  3090
  78.3%

  1235
  316
  1551
  79.6%

  428
  346
  774
  55.3%

  133
  0
  133
  100.0%

  1078
  510
  1588
  67.9%
  Ogos Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  3981
  1070
  5051
  78.8%

  1415
  329
  1744
  81.1%

  566
  603
  1169
  48.4%

  90
  0
  90
  100.0%

  1272
   625
   1897
   67.1%
  September Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  1093
  119
  1212
  90.2%

  588
  279  
  867
  67.8%

  794
  472
  1266
  62.7%

  119
  0
  119
  100.0%

  372
  1389
  1761
  21.1%
  Oktober Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  644
  222
  866
  74.4%

  198
  395
  593
  33.4%

  440
  301
  741
  59.4%

  125
  0
  125
  100.0%

  0
  774
  774
  0.0%
  November Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  447
  188
  635
  70.4%

  186
  264
  450
  41.3%

  144
  129
  273
  52.7%

  133
  0
  133
  100.0%

  0
  867
  867
  0.0%
  Disember Atas Talian
  Kaunter
  Jumlah
  Peratusan

  2493
  405
  2898
  86.0%

  817
  375
  1192
  68.5%

  14
  151
  165
  8.5%

  230
  0
  230
  100.0%

  669
  842
  1511
  44.3%