Statistik Transaksi Online 2020

Bulan   Bayaran/Pertanyaan Cukai Pintu Bayaran/Pertanyaan Sewaan Bayaran/Pertanyaan Kompaun Permohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 3.0 Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
Januari Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
2445
1173
3618
67.6%
789
643
1432
55.1%
521
892
1413
36.9%
133
0
133
100.0%
631
468
1099
57.4%
Februari Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
3635
1313
4948
73.5%
853
521
1374
62.1%
634
1153
1787
35.5%
137
0
137
100.0%
693
580
1273
54.4%
Mac Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
680
434
1114
61.0%
670
408
1708
62.2%
512
131
643
79.6%
76
0
76
100.0%
529
332
861
61.4%
April Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
401
0
401
100.0%
258
408
666
38.7%
41
21
62
66.1%
8
0
8
100.0%