Statistik Transaksi Online 2020

Bulan   Bayaran/Pertanyaan Cukai Pintu Bayaran/Pertanyaan Sewaan Bayaran/Pertanyaan Kompaun Permohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 3.0 Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
Januari Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
2445
1173
3618
67.6%
789
643
1432
55.1%
521
892
1413
36.9%
133
0
133
100.0%
631
468
1099
57.4%
Februari Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
3635
1313
4948
73.5%
853
521
1374
62.1%
634
1153
1787
35.5%
137
0
137
100.0%
693
580
1273
54.4%
Mac Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
680
434
1114
61.0%
670
408
1708
62.2%
512
131
643
79.6%
76
0
76
100.0%
529
332
861
61.4%
April Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
401
0
401
100.0%
258
408
666
38.7%
41
21
62
66.1%
8
0
8
100.0%
 0
 0
 0
0.0%
Mei Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
 418
 127
 545
 76.7%
234
161
395
59.2%
37
48
85
43.5%
 35
 0
 35
 100.0%
0
0
0
0.0%
Jun Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
423
179
602
70.3%
617
197
814
75.8%
198
236
434
45.6%
99
0
99
100.0%
438
255
693
63.2%
Julai Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
2420
670
3090
78.3%
1235
316
1551
79.6%
428
346
774
55.3%
133
0
133
100.0%
1078
510
1588
67.9%
Ogos Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
3981
1070
5051
78.8%
1415
329
1744
81.1%
566
603
1169
48.4%
90
0
90
100.0%
1272
 625
 1897
 67.1%
September Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
1093
119
1212
90.2%
588
279  
867
67.8%
794
472
1266
62.7%
119
0
119
100.0%
372
1389
1761
21.1%
Oktober Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
644
222
866
74.4%
198
395
593
33.4%
440
301
741
59.4%
125
0
125
100.0%
0
774
774
0.0%
November Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
447
188
635
70.4%
186
264
450
41.3%
144
129
273
52.7%
133
0
133
100.0%
0
867
867
0.0%
Disember Atas Talian
Kaunter
Jumlah
Peratusan
2493
405
2898
86.0%
817
375
1192
68.5%
14
151
165
8.5%
230
0
230
100.0%
669
842
1511
44.3%