• Statistik Transaksi Online 2021

  BulanBayaran/Pertanyaan Cukai PintuBayaran/Pertanyaan SewaanBayaran/Pertanyaan KompaunPermohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 4.0Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
  JanuariAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan3212
  502
  3714
  84.37 %
  1301
  252
  1553
  81.52 %
  424
  320
  744
  54.50 %
  254
  0
  254
  100 %
  1651
  360
  2011
  78.20 %
  FebruariAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan          2685
  2332
  5017
  54.10 %
  1008
  198
  1206
  81.69 %
  1044
  656
  1700
  57.33 %
  186
  0
  186
  100 %
  1464
  303
  1767
  79.30 %
  MacAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan2015
  403
  2628
  80.23 %
  1069
  205
  1274
  81.83 %
  402
  388
  790
  50.17 %
  132
  0
  132
  100 %
  953
  237
  1190
  75.13%
  AprilAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1963
  553
  2431
  71.83 %
  756
  252
  1008
  77.72 %
  580
  521
  1101
  51.63 %
  103
  0
  103
  100 %
  953
  237
  1190
  75.13 %
  MeiAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan922
  269
  1192
  70.82 %
  1233
  198
  1431
  83.48 %
  353
  242
  595
  58.10 %
  135
  0
  135
  100 %
  908
  135
  1043
  85.13 %
  JunAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan2566
  366
  2932
  85.74 %
  1058
  156
  1214
  85.36 %
  298
  203
  501
  57.33 %
  177
  0
  177
  100 %
  1281
  214
  1495
  83.29 %
  JulaiAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1266
  255
  1521
  79.85 %
  1266
  147
  1413
  88.60 %
  255
  302
  557
  55.23 %
  150
  0
  150
  100 %
  1692
  306
  1998
  76.32 %
  OgosAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1433
  258
  1691
  80.22 %
  1231
  260
  1491
  79.99 %
  220
  250
  470
  50.14 %
  146
  0
  146
  100%
  1366
  250
  1616
  72.01%
  SeptemberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1362
  220
  1582
  78.66 %
  1155
  330
  1485
  78.13 %
  558
  633
  1191
  80.15 %
  188
  0
  188
  100%
  1255
  360
  1615
  73.02%
  OktoberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1266
  252
  1518
  79.63 %
  1213
  421
  1634
  79.02 %
  1101
  623
  1724
  62.15 %
  163
  0
  163
  100%
  1230
  422
  1652
  74.01%
  NovemberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1223
  230
  1453
  80.30%
  1063
  326
  1389
  73.70 %
  1200
  623
  1823
  57.70 %
  170
  0
  170
  100%
  1152
  422
  1574
  73.01%
  DisemberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1227
  210
  1437
  82.20%
  1077
  300
  1377
  77.70 %
  1126
  624
  1750
  50.20 %
  185
  0
  185
  100%
  1120
  366
  1486
  75.04%