• Local Agenda 21 (LA 21) Putrajaya


    PENGENALAN LOCAL AGENDA 21 ( LA21 )

    Agenda 21 merupakan satu Pelan Tindakan Global ke arah Pembangunan Mampan untuk Abad ke 21.  Ia dihasilkan melalui deklarasi Earth Summit di Rio De Janerio, Brazil pada tahun 1992 yang dihadiri oleh 178 buah negara termasuk Malaysia.  Pelan Tindakan Global tersebut mengandungi 40 bab, yang menghuraikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan ke arah Pembangunan Mampan.

    Bab ke 28 Agenda 21 telah menekankan peranan Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) dalam melaksanakan pembangunan mampan di peringkat tempatan menerusi Program LA21.  Oleh yang demikian, LA21 adalah Agenda 21 yang dilaksanakan di peringkat tempatan untuk membentuk perkongsian antara pihak berkuasa tempatan, masyarakat dan sektor swasta dalam merancang, mencapai kata sepakat, dan selepas itu bersama-sama bertindak terhadap isu-isu pembangunan mampan yang mempengaruhi kualiti hidup mereka.       LATARBELAKANG LOCAL AGENDA 21 ( LA21 ) PUTRAJAYA