• Statistik Transaksi Online 2023

  BulanBayaran/Pertanyaan Cukai PintuBayaran/Pertanyaan SewaanBayaran/Pertanyaan KompaunPermohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 4.0Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
  JanuariAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan3212
  502
  3714
  84.37 %
  1301
  252
  1553
  81.52 %
  424
  320
  744
  54.50 %
  254
  0
  254
  100 %
  1651
  360
  2011
  78.20 %
  FebruariAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan          2685
  2332
  5017
  54.10 %
  1008
  198
  1206
  81.69 %
  1044
  656
  1700
  57.33 %
  186
  0
  186
  100 %
  1464
  303
  1767
  79.30 %
  MacAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan2015
  403
  2628
  80.23 %
  1069
  205
  1274
  81.83 %
  402
  388
  790
  50.17 %
  132
  0
  132
  100 %
  953
  237
  1190
  75.13%
  AprilAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1963
  553
  2431
  71.83 %
  756
  252
  1008
  77.72 %
  580
  521
  1101
  51.63 %
  103
  0
  103
  100 %
  953
  237
  1190
  75.13 %
  MeiAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan922
  269
  1192
  70.82 %
  1233
  198
  1431
  83.48 %
  353
  242
  595
  58.10 %
  135
  0
  135
  100 %
  908
  135
  1043
  85.13 %
  JunAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan2566
  366
  2932
  85.74 %
  1058
  156
  1214
  85.36 %
  298
  203
  501
  57.33 %
  177
  0
  177
  100 %
  1281
  214
  1495
  83.29 %
  JulaiAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1266
  255
  1521
  79.85 %
  1266
  147
  1413
  88.60 %
  255
  302
  557
  55.23 %
  150
  0
  150
  100 %
  1692
  306
  1998
  76.32 %