• Statistik Transaksi Online 2023

  BulanBayaran/Pertanyaan Cukai PintuBayaran/Pertanyaan SewaanBayaran/Pertanyaan KompaunPermohonan Melalui Sistem Pematauan OSC 4.0Tempahan Sukan Kompleks Kejiranan
  JanuariAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan3212
  502
  3714
  84.37 %
  1301
  252
  1553
  81.52 %
  424
  320
  744
  54.50 %
  254
  0
  254
  100 %
  1651
  360
  2011
  78.20 %
  FebruariAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan          2685
  2332
  5017
  54.10 %
  1008
  198
  1206
  81.69 %
  1044
  656
  1700
  57.33 %
  186
  0
  186
  100 %
  1464
  303
  1767
  79.30 %
  MacAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan2015
  403
  2628
  80.23 %
  1069
  205
  1274
  81.83 %
  402
  388
  790
  50.17 %
  132
  0
  132
  100 %
  953
  237
  1190
  75.13%
  AprilAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1963
  553
  2431
  71.83 %
  756
  252
  1008
  77.72 %
  580
  521
  1101
  51.63 %
  103
  0
  103
  100 %
  953
  237
  1190
  75.13 %
  MeiAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan922
  269
  1192
  70.82 %
  1233
  198
  1431
  83.48 %
  353
  242
  595
  58.10 %
  135
  0
  135
  100 %
  908
  135
  1043
  85.13 %
  JunAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan2566
  366
  2932
  85.74 %
  1058
  156
  1214
  85.36 %
  298
  203
  501
  57.33 %
  177
  0
  177
  100 %
  1281
  214
  1495
  83.29 %
  JulaiAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1266
  255
  1521
  79.85 %
  1266
  147
  1413
  88.60 %
  255
  302
  557
  55.23 %
  150
  0
  150
  100 %
  1692
  306
  1998
  76.32 %
  OgosAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1266
  255
  1221
  61.83 %
  1239
  198
  1231
  81.48 %
  1211
  160
  1431
  86.22 %
  1283
  174
  1200
  83.48 %
  1100
  130
  1440
  79.48 %
  SeptemberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1566
  225
  1521
  60.35 %
  1355
  180
  1623
  79.85 %
  1533
  42
  1521
  63.00%
  1631
  202
  1511
  76.83 %
  1124
  231
  1566
  78.41%
  OktoberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1635
  142
  1633
  88.21 %
  1218
  110
  1752
  87.12 %
  1236
  133
  1465
  80.22 %
  1882
  158
  1411
  88.02 %
  1394
  110
  1654
  82.22 %
  NovemberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1322
  2036
  4017
  51.10 %
  1388
  77
  1124
  61.00%
  1633
  38
  1597
  64.10%
  1355
  180
  1623
  79.85 %
  1833
  163
  1833
  80.82 %
  DisemberAtas Talian Kaunter Jumlah Peratusan1122
  255
  1659
  88.60 %
  1648
  206
  1516
  78.25 %
  1123
  125
  1240
  75.48 %
  1754
  166
  1412
  79.02 %
  1692
  188
  1630
  82.63%