• Penggunaan Air

    PENGGUNAAN AIR

    •Penuaian air hujan berskala bandar

    •Kemudahan pusat rawatan kumbahan berpusat

    Fungsi tasik Putrajaya sebagai penuaian air hujan berskala bandar