Penggunaan Air

PENGGUNAAN AIR

•Penuaian air hujan berskala bandar

•Kemudahan pusat rawatan kumbahan berpusat

Fungsi tasik Putrajaya sebagai penuaian air hujan berskala bandar

Faedah Penggunaan Air Tasik Sebagai Sumber Air Alternatif

Nota: 

(1)  Berdasarkan kadar jabatan kerajaan RM1.61/m3. 

(2) Anggaran berdasarkan purata penggunaan air harian domestik Malaysis (203liter/orang) X 365 hari .