Pengangkutan Dan Mobiliti

PENGANGKUTAN DAN MOBILITI

•Jaringan pengangkutan bersepadu dan disokong oleh kemudahan park & ride

•Kemudahan station free bike sharing

Menggalakkan penggunaan kenderaan rendah karbon (elektrik & bas berkuasa gas asli, ERL)


Penyediaan laluan pejalan kaki dan basikal yang komprehensif

Ciri-ciri keselamatan bagi penunggang basikal dan pejalan kaki

Program berbasikal