E-Taman

Sistem e-Taman

Sistem maklumat E-Taman adalah sebuah sistem elektronik untuk pengguna membuat permohonan menjalankan aktiviti dan tempahan kemudahan serta perkhidmatan di Taman Taman Awam Putrajaya seliaan Jabatan Landskap dan Taman.

Sila layari https://taman.ppj.gov.my/home