• FAEDAH MENYERTAI LOCAL AGENDA 21 PUTRAJAYA

  MASYARAKAT DAN INDIVIDU

  1. Pendapat dan sumbangan anda diambil kira dalam perancangan dan pelaksanaan program/ aktiviti bagi meningkatkan kualiti hidup anda;
  2. Meningkatkan rasa bertanggungjawab, semangat bekerjasama dan rasa kekitaan di antara komuniti;
  3. Kualiti hidup dapat ditingkatkan melalui persekitaran yang lebih selesa, nyaman dan selamat; dan
  4. Pihak Berkuasa Tempatan yang lebih peka dan berkesan kepada keperluan-keperluan anda;


  PERSATUAN, PERSATUAN, BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) DAN SEKTOR SWASTA

  1. Meningkatkan imej pertubuhan anda sebagai badan komuniti dan korporat yang bertanggungjawab dan peka terhadap keperluan-keperluan komuniti ;
  2. Peluang untuk merancang dan menguruskan pembangunan alam sekitar awasan anda bersama-sama dengan pihak Berkuasa Tempatan; dan
  3. Berpeluang untuk berkhidmat untuk masyarakat;