• Program Kesedaran Awam Bandar Selamat Putrajaya

  Program Kesedaran Awam Bandar Selamat Putrajaya 2024

  Program Kesedaran Awam Bandar Selamat Putrajaya 2023

  Bengkel Pertolongan Cemas Untuk Pengusaha Tadika dan Taska Putrajaya pada 6 Julai 2023 di Perbadanan Putrajaya  Program Kesedaran Awam Bandar Selamat Putrajaya 2022

  Program kesedaran kepada orang awam bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran berhubung Langkah-Langkah yang perlu diambil perhatian untuk mewujudkan Susana persekitaran yang lebih selamat khususnya menangani gejala jenayah dan sosial.

  Urusetia Induk Program Bandar Selamat Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama Hospital Putrajaya telah menganjurkan Bengkel Pengurusan CPR, AED dan Kecederaan Luar pada 22 dan 23 November 2022 bertempat di Marina Putrajaya, Presint 5, Wilayah Persekutuan Putrajaya.