• Visi Perbadanan Putrajaya

  Perbadanan Putrajaya (PPJ) ditubuhkan dibawah Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 536) bagi mengurus dan mentadbir Wilayah Persekutuan Putrajaya.

  Perbadanan Putrajaya juga diamanahkan dengan fungsi pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa perancang tempatan dengan pelbagai pesanan dan pemberitahuan, iaitu:

  •  Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2002
  •  Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Jalan, Saliran dan Bangunan 1974)
  •  Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pengubahsuaian Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976)

  VISI KAMI 

  Putrajaya Bandaraya Pentadbiran Mampan Bertaraf Dunia

  MISI KAMI 

  Menerajui Pengurusan dan Pembangunan Perbandaran Melalui Tadbir Urus Dinamik dan Berinovasi

  Matlamat

  Perbadanan Putrajaya ditubuhkan di bawah Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 536) bagi maksud mengurus dan mentadbir Wilayah Persekutuan Putrajaya. Perbadanan Putrajaya juga diamanahkan dengan fungsi pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa perancang tempatan dengan pelbagai pesanan dan pemberitahuan.

  Fungsi

  (Seperti yang termaktub dalam Seksyen 4 Akta Perbadanan Putrajaya)

  • Untuk melaksanakan semua fungsi kerajaan tempatan di Wilayah Persekutuan Putrajaya
  • Untuk menggalakkan, merangsang, memudahkan dan mengusahakan pembangunan komersial, infrastruktur dan pembangunan kediaman di kawasan tersebut
  • Untuk menggalakkan, merangsang dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut
  • Untuk mengawal dan menyelaraskan prestasi aktiviti di atas di kawasan tersebut
  • Melambangkan keharmonian antara manusia, pembangunan dan persekitaran.
  • Struktur organik hijau melambangkan alam sekitar.
  • Struktur statik persegi melambangkan pembangunan sebuah bandar.
  • Reka bentuk keseluruhan melambangkan persekitaran dinamik yang berfungsi sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.