• Jawatankuasa Program Bandar Selamat Putrajaya

    Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Focus Group Bandar Selamat Putrajaya  adalah terdiri dari wakil-wakil dari pelbagai kementerian, jabatan dan agensi yang  berkaitan dengan Bandar Selamat.

    Jawatankauasa dan Focus Group Program Bandar Selamat Putrajaya


    Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 4/2022 pada 7 Disember 2022    Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 3/2022 pada 7 Oktober 2022