• Jawatankuasa Program Bandar Selamat Putrajaya

  Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Focus Group Bandar Selamat Putrajaya  adalah terdiri dari wakil-wakil dari pelbagai kementerian, jabatan dan agensi yang  berkaitan dengan Bandar Selamat.

  Jawatankauasa dan Focus Group Program Bandar Selamat Putrajaya


  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 2/2024 pada 5 Julai 2024  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 1/2024 pada 8 Mac 2024  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 4/2023 pada 1 Disember 2023


  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 3/2023 pada 12 September 2023


  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 2/2023 pada 13 Julai 2023


  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 1/2023 pada 4 April 2023  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 4/2022 pada 7 Disember 2022  Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat dan Task Force Bandar Selamat Putrajaya Bil. 3/2022 pada 7 Oktober 2022