• Projek Fizikal Bandar Selamat Putrajaya

    Inisiatif yang diambil oleh Perbadanan Putrajaya bagi mewujudkan persekitaran komuniti yang lebih selamat terutama kawasan yang telah dikenalpasti sebagai blackspot area. Antara pendekatan yang diambil adalah penyediaan pondok bit polis, penambaikan pengcahayaan, pengasingan laluan pejalan kaki, penyediaan papan tanda peringatan, pemagaran keselamatan, pemasangan cermin keselamatan dan tempat letak motosikal berkunci.


    PROJEK FIZIKAL PROGRAM BANDAR SELAMAT PUTRAJAYA TAHUN 2024


    PROJEK FIZIKAL PROGRAM BANDAR SELAMAT PUTRAJAYA TAHUN 2023