• Carian Staf

  SAKINAH KHALIDAH BINTI KAHARUDDIN


  MySTEP JURUUKUR BAHAN

  PP(Pr)Q6
  PEJABAT PRESIDEN
  BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
      SEKSYEN PEMBANGUNAN
  sakinah.khalidah@ppj.gov.my
  03-88877307