• Carian Staf

  NURAIHAN KHALIDA BINTI AFANDI


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PPR(R)R6
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN URUSETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)
  nuraihan@ppj.gov.my
  03-88877000 ext. 8224