• Carian Staf

  NOR HASIMAH BINTI SAMOD


  PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PPR(R)M1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN LOCAL AGENDA 21 (LA21) PUTRAJAYA
  nor.hasimah@ppj.gov.my
  03-88877458