• Carian Staf

  SITI AISAH BINTI ABU BAKAR


  PENOLONG JURUUKUR

  PJ(R)R3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN PENGURUSAN TANAH DAN GIS
  aisah@ppj.gov.my
  03-88877561