• Garis Panduan Dan Undang-Undang

  i. Manual Kualiti.
  ii. Akta Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 536).
  iii. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
  iv. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).
  v. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016.
  vi. Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016.
  vii. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016.
  viii. Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016
  ix. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002.
  x. Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002.
  xi. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003
  xii. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Kerajaan Tempatan (PPj) 2000.
  xiii. Prosedur dan Garis Panduan Permohonan Lesen Papan Tanda Dalam Kawasan Pentadbiran Perbadanan Putrajaya.

  xiv. Signage & Advertisement Design Guide Lines For Putrajaya (SADG) 2000.

  xv. Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan JKT.MNKT/D/BIL. 1/2005 (Garis Panduan Iklan Premis Perniagaan).
  xvi. Pelan Induk Iklan Bagi Bangunan Perniagaan yang berkaitan.