• Guidelines And Laws

  i. Manual Kualiti.
  ii. Akta Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta 536).
  iii. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
  iv. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).
  v. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016.
  vi. Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016.
  vii. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016.
  viii. Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016
  ix. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002.
  x. Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002.
  xi. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003
  xii. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Kerajaan Tempatan (PPj) 2000.
  xiii. Prosedur dan Garis Panduan Permohonan Lesen Papan Tanda Dalam Kawasan Pentadbiran Perbadanan Putrajaya.

  xiv. Signage & Advertisement Design Guide Lines For Putrajaya (SADG) 2000.
  xv. Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan JKT.MNKT/D/BIL. 1/2005 (Garis Panduan Iklan Premis Perniagaan).
  xvi. Pelan Induk Iklan Bagi Bangunan Perniagaan yang berkaitan.