• Ringkasan Fungsi Jabatan

  Kembali
   • Memproses permohonan pelan-pelan kemajuan:
    • Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan
    • Kelulusan Kebenaran Merancang Susun Atur
    • Kelulusan Mendirikan Bangunan
    • Kelulusan Pelan Kerja Tanah
    • Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan;
   • Menguruskan permohonan melalui Pusat Setempat (OSC);
   • Kawalan Perancangan Reka Bentuk Bandar dan memproses permohonan permit bangunan;
   • Pelaksanaan pembangunan Pusat Tahfiz Putrajaya dan Tabung Amanah Pendidikan Putrajaya;
   •  Pengurusan operasi Tadika Islam MAIWP Sulaimaniyyah Presint 18, Putrajaya;
   • Menyelaras pelaksanaan Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) di kawasan Putrajaya;
    • Perancangan pembangunan sehingga penyerahan pemilikan kosong mengikut jadual
    • Pemantauan dan penguatkuasaan projek
    • Pengurusan tawaran unit, rayuan dan aduan pembeli
    • Menyelaras tuntutan dana mudah cara pemaju;
   • Menyelaras pelaksanaan program-program Local Agenda 21 (LA21) Putrajaya;
   • Menyediakan Rancangan Struktur Putrajaya 2025 (RSP 2025), Rancangan Tempatan Putrajaya dan lain-lain penyelidikan perancangan;
   • Menyelaras pelaksanaan Inisiatif Karbon Rendah Bandar Hijau Putrajaya bagi mencapai PGC 2025;
   • Perancangan dan pengawasan alam sekitar melalui pelaksanaan Sistem Kawalan Punca Pencemaran Alam Sekitar (SKPPAS) dan promosi kesedaran alam sekitar, tasik dan wetland;
   • Mengenakan syarat dalam kelulusan kebenaran merancang dan menjalankan penguatkuasaan alam sekitar;
   • Pelaksanaan Sistem Pemantauan dan Pengurusan Tasik dan Wetland Putrajaya (Putrajaya Lake & Wetland Management and Monitoring System) PLWMOS;
   • Mengurus tasik dan wetland Putrajaya dari aspek perancangan dan pembangunan meliputi kawasan persiaran, pengurusan kawasan tadahan, kawasan persisiran, pembangunan kemudahan awam serta infrastruktur yang berkaitan dengan aktiviti tasik;
   • Mengawasi operasi penyelenggaraan dan aktiviti di tasik dan wetland termasuk pengawasan kualiti air dan biologi, tumbuhan wetland, burung dan ikan;
   • Pelaksanaan inisiatif-inisiatif Bangunan Hijau (Green Building) di Putrajaya;
   • Pelaksanaan Inisiatif Reka Bentuk Sejagat; dan Menjalankan kerja-kerja inspektorat bangunan (penguatkuasaan dan pemantauan).
   • Memproses permohonan pelan-pelan kemajuan:
    • Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan
    • Kelulusan Kebenaran Merancang Susun Atur
    • Kelulusan Mendirikan Bangunan
    • Kelulusan Pelan Kerja Tanah
    • Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan; dan
   • Menguruskan permohonan melalui Pusat Setempat (OSC).

    • Menyelaras pelaksanaan Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) di kawasan Putrajaya:
     • Perancangan pembangunan sehingga penyerahan pemilikan kosong mengikut jadual
     • Pemantauan dan penguatkuasaan projek
     • Pengurusan tawaran unit, rayuan dan aduan pembeli
     • Menyelaras tuntutan dana mudah cara pemaju
    • Menyelaras pelaksanaan program-program Local Agenda 21 (LA21) Putrajaya;
    • Menyediakan Rancangan Struktur Putrajaya 2025 (RSP 2025), Rancangan Tempatan Putrajaya dan lain-lain penyelidikan perancangan; dan
    • Menyelaras pelaksanaan Inisiatif Karbon Rendah Bandar Hijau Putrajaya bagi mencapai PGC 2022.

     

     


    • Perancangan dan pengawasan alam sekitar melalui pelaksanaan Sistem Kawalan Punca Pencemaran Alam Sekitar (SKPPAS) dan promosi kesedaran alam sekitar, tasik dan wetland;
    • Mengenakan syarat dalam kelulusan kebenaran merancang dan menjalankan penguatkuasaan alam sekitar;
    • Pelaksanaan Sistem Pemantauan dan Pengurusan Tasik dan Wetland Putrajaya (Putrajaya Lake & Wetland Management and Monitoring System) PLWMOS;
    • Mengurus tasik dan wetland Putrajaya dari aspek perancangan dan pembangunan meliputi kawasan persiaran, pengurusan kawasan tadahan, kawasan persisiran, pembangunan kemudahan awam serta infrastruktur yang berkaitan dengan aktiviti tasik; dan
    • Mengawasi operasi penyelenggaraan dan aktiviti di tasik dan wetland termasuk pengawasan kualiti air dan biologi, tumbuhan wetland, burung dan ikan.


    • Kawalan Perancangan Rekabentuk Bandar;
    • Memproses dan mempertimbang permohonan permit bangunan; 
    • Pelaksanaan Pembanguan Pusat Tahfiz Putrajaya dan Tabung Amanah Pendidikan Putrajaya;
    • Pelaksanaan inisiatif-inisiatif Bangunan Hijau (Green Building) di Putrajaya;
    • Pelaksanaan inisiatif Reka Bentuk Sejagat; dan
    • Menjalankan kerja-kerja inspektorat bangunan (penguatkuasaan dan pemantauan).