• Departmental Function

  Kembali
   • Memproses permohonan pelan-pelan kemajuan:
    • Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan
    • Kelulusan Kebenaran Merancang Susun Atur
    • Kelulusan Mendirikan Bangunan
    • Kelulusan Pelan Kerja Tanah
    • Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan;
   • Menguruskan permohonan melalui Pusat Setempat (OSC);
   • Kawalan Perancangan Reka Bentuk Bandar dan memproses permohonan permit bangunan;
   • Pelaksanaan pembangunan Pusat Tahfiz Putrajaya dan Tabung Amanah Pendidikan Putrajaya;
   •  Pengurusan operasi Tadika Islam MAIWP Sulaimaniyyah Presint 18, Putrajaya;
   • Menyelaras pelaksanaan Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) di kawasan Putrajaya;
    • Perancangan pembangunan sehingga penyerahan pemilikan kosong mengikut jadual
    • Pemantauan dan penguatkuasaan projek
    • Pengurusan tawaran unit, rayuan dan aduan pembeli
    • Menyelaras tuntutan dana mudah cara pemaju;
   • Menyelaras pelaksanaan program-program Local Agenda 21 (LA21) Putrajaya;
   • Menyediakan Rancangan Struktur Putrajaya 2025 (RSP 2025), Rancangan Tempatan Putrajaya dan lain-lain penyelidikan perancangan;
   • Menyelaras pelaksanaan Inisiatif Karbon Rendah Bandar Hijau Putrajaya bagi mencapai PGC 2025;
   • Perancangan dan pengawasan alam sekitar melalui pelaksanaan Sistem Kawalan Punca Pencemaran Alam Sekitar (SKPPAS) dan promosi Kesedaran Alam Sekitar;
   • Perancangan, pengawasan dan promosi kesedaran alam sekitar, tasik dan wetland;
   • Mengenakan syarat dalam kelulusan kebenaran merancang dan menjalankan penguatkuasaan alam sekitar;
   • Pelaksanaan Sistem Pemantauan dan Pengurusan Tasik dan Wetland Putrajaya (Putrajaya Lake & Wetland Management and Monitoring System) PLWMOS;
   • Mengurus tasik dan wetland Putrajaya dari aspek perancangan dan pembangunan meliputi kawasan persiaran, pengurusan kawasan tadahan, kawasan persisiran, pembangunan kemudahan awam serta infrastruktur yang berkaitan dengan aktiviti tasik;
   • Mengawasi operasi penyelenggaraan dan aktiviti di tasik dan wetland termasuk pengawasan kualiti air dan biologi, tumbuhan wetland, burung dan ikan;
   • Pelaksanaan inisiatif-inisiatif Bangunan Hijau (Green Building) di Putrajaya;
   • Pelaksanaan Inisiatif Reka Bentuk Sejagat; dan
   • Menjalankan kerja-kerja inspektorat bangunan (penguatkuasaan dan pemantauan).
   • Memproses kelulusan pelan pemajuan.
   • Mengurus permohonan melalui Pusat Setempat (OSC).
   • Mengurus pembangunan tanah
   • Memastikan pencahayaan fasad bangunan adalah selaras dengan Pelan Induk Pencahayaan Putrajaya.
   • Menyelaras pelaksanaan Perumahan Penjawat Awam (PPAM)
   • Menyedia dan mengkaji semula Pelan Struktur Putrajaya
   • Penyediaan Rancangan Tempatan mengikut Presint.
   • Menyelaras aktiviti komuniti melalui program Local Agenda 21 (LA21).
   • Menyelaras pemasaran lot-lot kedutaan (diplomatic enclave).
   • Menyelaras Program Bandar Selamat.
   • Menyelaras pengumpulan data petunjuk Bandar Mampan Putrajaya (Murninet).
   • Menyelaras pelaksanaan inisiatif Bandar Hijau Karbon Rendah bagi Putrajaya.
   • Menguruskan Tasik dan Wetland Putrajaya.
   • Mengawasi oprasi penyelenggaraan dan aktiviti di tasik.
   • Melaksanakan penguatkuasaan, pengawasan dan program kesedaran alam sekitar.
   • Melaksanakan inisiatif reka bentuk sejagat (universal design). 
   • Melaksanakan kawalan bangunan.