• Objektif MURNInet

    Objektif MURNInet :

    • Menentukan tahap kemampanan setiap bandar dalam negara berdasarkan Penunjuk Bandar Malaysia;
    • Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan setiap bandar mengikut penunjuk;
    • Mencadangkan peluang-peluang penambahbaikan bagi mencapai tahap mampan; dan
    • Menjadikan MURNInet sebagai alat mengukur bagi pelbagai peranan termasuk pentadbiran, teknikal, penglibatan awam dan pemantauan pelaksanaan pelan tindakan.