• Aktiviti Operasi dan Penyelenggaraan


  Aktiviti Operasi dan Penyelenggaraan

  Aktiviti operasi dan penyelenggaran meliputi bahagian yang luas daripada keseluruhan keperluan pengurusan. Skop penyelenggaraan dalam linkungan kawasan tasik dan wetland adalah seperti berikut :-

  Kawasan Penyelenggaraan dan Skop

  Kawasan PenyelenggaraanSkop Penyelenggaraan
  Sel Wetland• Flora • Fauna • Ikan  • Serangga  • Sampah Sarap  • Mendapan
  Bekalan Air• Pengawasan Kualiti Air • Pengawasan Kandungan Air • Kawalan Kandungan Air • Peningkatan Kualiti Air
  Struktur• Tebing • Benteng • Susur masuk/susur keluar • Pam
  Makmal• Mesin dan Peralatan • Analisis • Kimia • Radas
  Tapak semaian• Spesies Pokok  • Sistem Pengairan  • Baja • Mesin/Peralatan
  Aset, Keadaan dan Status• Struktur/Pam/Bangunan • Mesin/Peralatan/Radas • Pokok/Burung/Ikan/Hidupan air/Fauna • Data dan analisis
  Aktiviti• Penguatkuasaan dan Kawalan Keselamatan  • Tindakbalas kecemasan

  TINDAKAN PEMANTAUAN

  Program Pemantauan

  Program pemantauan adalah sebahagian daripada aktiviti pengurusan untuk memastikan satu penilaian yang saksama ke atas fungsi wetland berbanding dengan keperluan ekologi pengurusan termasuklah mengesahkan status kualiti air di tasik. Ia juga dilaksanakan untuk mengukur status objektif operasi. Data pemantauan ini adalah juga penting untuk keputusan pengurusan dan program pembangunan masa hadapan.   Aktiviti Pemantauan bagi Wetland Putrajaya dan Pengurusan Tasik

  JENIS PEMANTAUANKOMPONENKETERANGAN
  Pemantauan Wetland dan Lake EcologyBurung-Termasuk burung migrasi, burung air dan burung yang ada di dalam tanah lembap dan tasik. -Termasuk keluarga burung yang tidak dijangka di kawasan itu 
  Fauna-Pengetahuan masyarakat, perlindungan dan kelangsungan hidupnya -Masukkan perosak dan kawalan lain spesies yang tidak diingini
  Pemantauan biologiPengurusan Loji-Plant prestasi - pengambilan nutrien tumbuhan -Kesihatan dan ketumpatan tanaman -Serangan perosak -Buah - akuatik dan tanah -Baja dan aplikasi racun rumpai
  Ikan-Kawalan spesies yang tidak diingini -Pensampelan ikan rutin dan restocking -Penyimpanan spesies terancam dan jarang berlaku -Haram memancing
  Mendapan-Kuantiti atau jumlah sedimen -Mengesan kandungan pencemar -Survey depth dalam hidrografi dan tanah lembap -Hidrografi dan dan tinjauan mendalam tanah lembap
  Pemantauan Kualiti AirTangkapan-Kuantiti larian air -Kualiti larian air -Kuantiti air bawah tanah dan kuantiti
  Kawasan Putrajaya-Kuantiti Air Rapi -Kualiti Air Lancar -Kualiti air Wetland -Kualiti air Tasik
  Tujuan Pengurusan LainPenyelenggaraan-Struktur integriti - weirs, empangan -Pengurusan Tahap Air -Tapak Semaian Tanaman Wetland -Keselamatan
  PendidikanPenyelidikan, Kesedaran dan Pendidikan Masyarakat, Pelancongan