• Iftar bawah kanopi menghadap Tasik! Healing station tarikan utama Festival Ramadan Putrajaya, Ada apa lagi di sana?

    Festival Ramadan Putrajaya kali ini lebih meriah dengan kehadiran TikTokers

    Festival Ramadan Putrajaya 2024 berskala besar, disertai 250 vendor

    1,000 peniaga berhimpun di enam lokasi bazar sekitar Putrajaya