Demi bandar yang bersih , indah dan harmoni - Putrajaya

PPj komited banteras peniaga 'rambo'

Putrajaya kekal bandar mampan di Malaysia

Growing a vibrant city in Putrajaya