• Makluman

    NOTIS PENAGGUHAN TAKLIMAT DAN JUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

    Share
    Awam
    12 Jan - 28 Feb 2021

    ADALAH DIMAKLUMKAN, KESEMUA URUSAN TAKLIMAT DAN JUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA YANG DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH 13 HINGGA 26 JANUARI 2021 AKAN DIJADUALKAN SEMULA KE SUATU TARIKH YANG AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN.