MaklumanNotis Penangguhan Taklimat, Jualan Dan Penyerahan Dokumen Tender/Sebut Harga Perbadanan Putrajaya

NOTIS PENANGGUHAN TAKLIMAT, JUALAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA PERBADANAN PUTRAJ...

GANGGUAN PERKHIDMATAN MYSMS

Dimaklumkan terdapat gangguan dalam perkhidmatan MySMS 15888 untuk perkhidmatan OTP eTaksiran dan ma...

Ralat : Pindaan Tarikh Request For Proposal (RFP)

Perbadanan Putrajaya ingin memaklumkan Request For Proposal (RFP) tersebut telah dipinda seperti lam...

Festival Bercerita Putrajaya 2021

Perbadanan Putrajaya (PPj) dengan kerjasama Malaysian Board On Books For Young People (MBBY)  akan m...