MaklumanNOTIS PENAGGUHAN TAKLIMAT DAN JUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA

ADALAH DIMAKLUMKAN, KESEMUA URUSAN TAKLIMAT DAN JUALAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA YANG DILAKSANAKAN...

Penangguhan Semua Taklimat, Jualan Dan Penyerahan Dokumen Tender Dan Sebut Harga.

Perbadanan Putrajaya ingin memaklumkan Tender / Sebut Harga yang tertangguh semasa Perintah Kawala...