• Terbitan

    Bahan Terbitan Bandar Hijau Karbon Rendah Putrajaya merangkumi kategori berikut :

    1. Laporan Inisiatif Bandar Hijau Karbon Rendah
    2. Hasil-hasil kajian / inisiatif khas
    3. Risalah program/ inisiatif