• PROGRAM LA21 PUTRAJAYA


    Siri Bicara LA 21 Putrajaya

    SIRI BICARA LA 21

    Satu platform perkongsian ilmu bagi memastikan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals (SDGs)) dapat dilaksanakan dengan jayanya melalui prinsip kesedaran akar umbi atau `bottom up’.


    Siri 1 Bicara Local Agenda 21 Putrajaya, menumpukan kepada peranan yang boleh dimainkan oleh komuniti setempat bermula dari unit kecil iaitu keluarga sehingga satu kejiranan, dalam usaha mewujudkan persekitaran yang lebih selesa dan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang.    Siri 2 Bicara Local Agenda 21 Putrajaya, tajuk yang akan dibincangkan menumpukan kepada Jaminan Makanan (Food Security) yang berkait rapat dengan 3 matlamat `Sustainable Development Goals’ iaitu Prinsip 2 : Zero Hunger, Prinsip 3 : Good Health And Well-being dan  Prinsip 8  :Decent Work and Economic Growth)