• PROGRAM LA21 PUTRAJAYA


    Siri Bicara LA 21 Bersamu Palestin

    SIRI BICARA LA21 PUTRAJAYA: BERSAMAMU PALESTIN ( 6 SIRI )

    Program ini adalah anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya melalui Local Agenda 21 Putrajaya. Sesi perkongsian ilmu ini diadakan sebanyak 6 siri, bertujuan untuk memberi kefahaman kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya komuniti Putrajaya mengenai isu yang sedang melanda umat Islam di Palestin.

    Antara yang ditekankan adalah isu pembunuhan antarabangsa, keganasan terhadap kanak-kanak dan keganasan seksual yang perlu ditangani bagi menggalakkan keamanan, masyarakat yang harmoni dan pembangunan yang mampan, akses ke keadilan dan kedaulatan undang-undang, dan institusi yang berkesan, bertanggungjawab dan inklusif.

    Siri Bicara LA 21 Bersamamu Palestin