• Projek -Projek


  Projek Pembekalan Peralatan Dan Komponen Aktiviti Bot Kawalan Jauh Dan Berkayak Di Presint 4, Putrajaya

   


  Pembekalan dan menguji sejumlah tiga puluh (30) unit kayak beserta peralatan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan dan menjalankan ujian pengendalian bagi memastikan barangan telah dibekalkan dengan sempurna, selamat digunakandan mudah dikendalikan.

  Pembekalan dan menguji sejumlah lima(5) unit Remote Control (RC) Boat beserta peralatan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan dan menjalankan ujian pengendalian bagi memastikan barangan telah dibekalkan dengan sempurna, selamat digunakandan mudah dikendalikan.

  Tarikh Iklan : 4 Ogos 2021

  Tarikh Tutup : 26 Ogos 2021

  Jangkaan Mula dan Siap kerja : Oktober 2021 – Mac 2022