• Projek Fizikal Bandar Selamat Putrajaya


    Pemasangan Pagar Keselamatan

    Perbadanan Putrajaya telah membuat pemasangan Pagar Keselamatan bertujuan untuk menutup  lorong-lorong tikus dan mengelakkan kejadian jenayah pecah rumah.