• Projek Fizikal Bandar Selamat Putrajaya


    Gazebo Komuniti

    Perbadanan Putrajaya turut mambina sebuah gazebo bagi sebagai pusat aktiviti rondaan komuniti di bawah Skim Rondaan Sukarela.