• Staff Search

  ZURAIDA BINTI MOHAMMED ZAIN


  PENOLONG JURUTERA

  PJ(Pr)Q
  PEJABAT PRESIDEN
  BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
      SEKSYEN PENYENGGARAAN
  zuraida@ppj.gov.my
  03-88877464