• Board Members of Perbadanan Putrajaya

  No Gambar Member Membership Position/Agency Appointment Period
  1 YBhg. Dato' TPr. Fadlun bin Mak Ujud Pengerusi Presiden Perbadanan Putrajaya 01/06/2022 - 31/05/2024
  2 YAD Tengku Seri Wangsa DiRaja Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj Wakil Negeri Selangor Ahli Dewan DiRaja Selangor 10/07/2022 - 09/07/2025
  3 YAD Dato’ Setia Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi Wakil Negeri Selangor Ahli Dewan DiRaja Selangor 10/07/2022 - 09/07/2025
  4 YBhg. Dato' Shahrol Anuwar bin Saman Wakil Kerajaan Persekutuan Pengarah Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan 01/08/2022 - 31/07/2024
  5 YBhg. Dato' Nor Azmie bin Diron Wakil Kerajaan Persekutuan Ketua Setiausaha, Kementerian Ekonomi 01/03/2023 - 28/02/2025
  6 YBhg. Datuk Nor Muhamad bin Che Dan @ Che Din Wakil Kerajaan Persekutuan Setiausaha Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan 01/07/2022 - 30/06/2024
  7 YBrs. Dr. Aminuddin Sham bin Tajudin Wakil Swasta Wakil Swasta 01/07/2022 - 30/06/2024
  8 YBrs. Encik Muhammad Fikri bin Khalid @ Abdul Aziz Wakil Swasta Wakil Swasta 01/05/2023 - 30/04/2025