Board Members of Perbadanan Putrajaya

No Member Membership Position/Agency Appointment Period
1 YBhg Datuk Muhammad Azmi bin Mohd Zain Pengerusi Presiden Perbadanan Putrajaya 01/10/2020 - 30/09/2022
2 YAD Tengku Seri Wangsa DiRaja Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj Wakil Negeri Selangor Ahli Dewan DiRaja Selangor 12/06/2019 - 11/06/2022
3 YAD Dato’ Setia Haji Mohammed Khusrin bin Haji Munawi Wakil Negeri Selangor Ahli Dewan DiRaja Selangor 12/06/2019 - 11/06/2022
4 YBhg. Datuk Saiful Anuar bin Lebai Hussen Wakil Kerajaan Persekutuan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 31/07/2019 - 30/07/2022
5 YBhg. Datuk Johan bin Mahmood Merican Wakil Kerajaan Persekutuan Pengarah, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan 15/05/2020 - 14/05/2022
6 YBhg. Dato’ Haji Che Roslan bin Che Daud Wakil Kerajaan Persekutuan Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan & Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan 01/07/2020 - 30/06/2023
7 YBhg. Datuk Tun Faisal Ismail bin Aziz Wakil Swasta Setiausaha Akhbar, Kementerian Komunikasi dan Multimedia 01/09/2020 - 30/06/2022
8 YBhg. Datuk Wira Jalilah Binti Baba Wakil Swasta Board of Directors, Malaysian Green Technology And Climate Change Centre 01/09/2020 - 30/06/2022