• Staff Search

  MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA


  PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PPK(R)R1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PENYELIDIKAN PERANCANGAN
  zamey@ppj.gov.my
  03-88877631