• Staff Search

  AHMAD SYUKRI ZAIN BIN MOHD SALLEH

  Ts. AHMAD SYUKRI ZAIN BIN MOHD SALLEH


  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F44

  PPK(K)T9
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT
  zain@ppj.gov.my
  03-88877064
  0122282815