• Staff Search

  Gs ZABIBAH BINTI SAMAT


  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  KPPK(K)T1
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT
  zabibah@ppj.gov.my
  03-88877058