• Staff Search

  SYALINDA BINTI ABU HASAN AL SHAARI

  SYALINDA BINTI ABU HASAN AL SHAARI


  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  KPP(K)T5
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN PEMBANGUNAN DAN SOKONGAN APLIKASI
  syalinda@ppj.gov.my
  03-88877174
  0122332439