• Staff Search

  SUZANA BINTI ABD SAMAD

  SUZANA BINTI ABD SAMAD


  JURUUKUR J48

  KPP(R)R3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN PENGURUSAN TANAH DAN GIS
  suzana@ppj.gov.my
  03-88877173