• Staff Search

  SOBIHAH BINTI MOHD KASSIM

  SOBIHAH BINTI MOHD KASSIM


  PENOLONG JURUAUDIT W36

  PJK(A)K1
  JABATAN AUDIT DAN KUALITI ASURANS
  BAHAGIAN AUDIT DALAM
      SEKSYEN AUDIT DAN PENGURUSAN
  sobihah@ppj.gov.my
  03-88877430