• Staff Search

  SIM EE CHAI


  PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PPK(R)M4
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN PROJEK KHAS
  sim@ppj.gov.my
  03-88877056