• Staff Search

  SHARIZAN BINTI MOHD SALLEH


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PPRK(R)R1
  JABATAN AUDIT DAN RISIKO
  BAHAGIAN AUDIT DALAM
      SEKSYEN AUDIT
  sharizan@ppj.gov.my
  03-88877425